شهرداران سابق نقاب

شهرداری نقاب در آذر ماه 1373 تاسیس شد و در حال حاضر دارای رتبه 6 شهرداری می‌باشد

نام و نام خانوادگی شهردار  مدرک تحصیلی تاریخ شروع به خدمت تاریخ خاتمه خدمت
محمد حسن فیروز فر دیپلم 1373/9/1 1378/2/9
مهدی فوجی لیسانس 1378/2/10 1382/2/29
غلامرضا زمندی لیسانس 1382/4/30 1386/3/6
علی اشرفیان لیسانس 1386/3/6 1386/9/30
هاشم ملایجردی لیسانس 1386/12/12 1387/9/30
علی اکبر منطقی لیسانس 1387/12/19 1392/4/31
رحمت الله محمد خواه فوق لیسانس 1392/7/23 1396/6/1
محمد امین علیخانی فوق لیسانس 1396/8/15 ادامه دارد

 

بروزرسانی : شنبه 11 آذر 1396 - 12:36:01