پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر

از سال 92 تا کنون با همت خادمان شما در مجموعه شهرداری و مشارکت شما شهروندانِ همراه، عملیات پیاده رو سازی با مساحت 23970  متر مربع در محلات مختلف شهر انجام شده است.

 

 

بروزرسانی : دوشنبه 15 شهریور 1395 - 10:00:09