سلامت شهروندی

 بی گمان اساس و پایه هر شهر، وجود شهروندانی است که بتوانند جهت ساختن شهر مشارکت نمایند؛ این امر بی گمان نیازمند وجود شهروندی سالم است. 

بر همین اساس تلاش می کنیم تا در این بخش به مطالبی مرتبط با سلامتی شهروندان بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

بروزرسانی : چهارشنبه 17 شهریور 1395 - 11:00:48