عناصر آرم شهرداری

توضیح عناصر لوگو شهرداری

حلقه شش پر: وجود شش حلقه نشانه ای است از شش محله کلاته آقا محمد، نقاب، ملایجرد، سردارآباد، شمس آباد و محله قدرآباد که با تلفیق شهر نقاب را تشکیل داده اند

خوشه گندم: خوشه گندم با شش دانه که دانه هفتم نقطه اتصال با دیگر عناصر است و نشانه ای از وجود کشاورزی که بخش عمده اقتصاد شهرستان را دارد.

چرخ دنده:حضور چرخ دنده به عنوان نماد صنعت و پیشرفت که به دو نماد گندم( کشاورزی) و فرهنک و هنر متصل شده و روند پیشرفت شهر را نشان می دهد

محراب:نمادی از مذهب تشیع و اسلام. محراب نشانه ای از سابقه دیرین شهرستان جوین در آیین و مذهب تشییع می باشد

طرح اسلیمی:نمادی از فرهنگ و هنر.جوین با سابقه تاریخی در فرهنگ و هنر از شهرهای پرسابقه در این زمینه بوده و دیرینه زیادی برای آن اشاره شده است

     نوشته شهرداری: کلمه شهرداری به صورت عمودی به عنوان یکی از ستون های ساخت شهر می باشد

 

 

بروزرسانی : دوشنبه 21 تیر 1395 - 13:19:09