گزارش عملکرد شهرداری نقاب در دولت تدبیر و امید

شهرداریها به عنوان دستگاههای خدمت رسان بی گمان در راه آبادانی و توسعه شهرها از هیچ خدمت و فعالیتی دریغ ننموده اند و به امید فردایی بهتر برای کشورعزیزمان، همگام با همه نهادها گام برمی دارند. شهرداری نقاب نیز به عنوان یکی از این نهادهای خدمت رسان طی سه سال گذشته گاه علیرغم شرایط سخت، اقدامات بزرگی را در دولت تدبیر و امید انجام داده است که امیدواریم این فعالیتها مورد توجه و رضایت شهروندان واقع شود.

عملکرد شهرداری نقاب (92-96)را می توانید از این قسمت مشاهده کنید:

public-files/pages/document/1396/06/عملکرد شهرداری.pdf
بروزرسانی : دوشنبه 20 شهریور 1396 - 11:01:49