اسامی مسئولین شهرداری

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

رحمت الله محمدخواه

 

شهردار

12

45222111

علیرضا قدرآبادی

 

معاون اداری- مالی

16

45222111

علیرضا سردارآبادی

مسئول مالی

 

24

45222111

علی اصغر وکیلی

مسئول فضای سبز

 

16

45222111

مسعود نقابی

مسئول عمران

 

16

45222111

علی کریم آبادی

مسئول شهرسازی

 

25

45222111

حسین نقابی

مسئول حراست

 

15

 

احمد کلاته آقا محمدی

مسئول درآمد

 

20

45222111

مرتضی شمس ابادی

مسئول حمل و نقل-

نوسازی

19

45222111

علیرضا امیر احمدی

مسئول خدمات شهر

 

16

45222111

علی شمس ابادی

مسئول بایگانی

 

11

45222111

حسین مهدوی پور

کارپردازی

 

16

45222111

افسانه عاشورزاده

مسئول امور اداری

 

18

45222111

فاطمه عباس آبادی

مسئول حقوقی و املاک

 

18

45222111

اعظم فرهودفر

مسئول روابط عمومی

 

18

45222111

علیرضا ابراهیمی

مسئول دفتر شهردار

 

14

45222111

بروزرسانی :