اسامی مسئولین شهرداری

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

محمدامین علیخانی

 

شهردار

12

45222111

علیرضا شمسایی فر

 

معاون اداری- مالی

16

45222111

محمد ملایجردی

معاونت اجرایی

 

-

45222111

رحمت اله محمدخواه

معاونت توسعه و پژوهش

17

 

45222111

علی اصغر وکیلی

مسئول فضای سبز

 

17

45222111

محمدحسین موحد

مسئول عمران

 

-

45222111

محمود ضرغامیان

مسئول شهرسازی

 

25

45222111

حسین نقابی

مسئول حراست

 

15

 

محمدحسن ادیبان

مسئول درآمد

 

20

45222111

محمود نقابی

مسئول حمل و نقل-

نوسازی

19

45222111

علیرضا سردارآبادی

مسئول مالی

 

24

45222111

علی شمس ابادی

مسئول بایگانی

 

11

45222111

علی قدرآبادی

کارپردازی

 

23

45222111

علیرضا شمس آبادی

مسئول امور اداری

 

16

45222111

فاطمه عباس آبادی

مسئول حقوقی و املاک

 

18

45222111

اعظم فرهودفر

مسئول روابط عمومی

 

18

45222111

علیرضا امیر احمدی

بروزرسانی : دوشنبه 2 بهمن 1396 - 10:23:42