واحد حمل و نقل و ترافیک شهرداری نقاب

نمونه وظایف و مسئولیتها

  • محاسبه و تهیه نمودارهای مربوط به نرخ حمل و نقل با توجه به رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف
  • بررسی مسایل مربوط به عبور و مرور در طرحهای جامع شهری
  • مطالعه در مورد تامین ایمنی عبور و مرور بر اساس محاسبات تهیه شده
  • نظارت در تنظیم مقررات و تهیه طرحهای حفاظتی و ایمنی مربوط به امور ترافیک
  • ارائه پیشنهاد و طرحهای لازم جهت جلوگیری و یا تقلیل سوانح و حوادث

 

بروزرسانی : دوشنبه 2 بهمن 1396 - 10:26:14