اطلاعات تماس   


ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه
1علیرضا سردارابادیمالی11
2علیرضا امیراحمدیدفتر شهردار14
3محمد ملایجردیمعاونت اداری16
4علیرضا قدرآبادیحسابداری20
5علی شمس آبادیبایگانی21
6خانم فرهودفرروابط عمومی شهرداری22
7خانم عباس آبادیحقوقی و املاک22
8خانم عاشورزادهدبیرخانه22
9علی کریم آبادیشهرسازی25
شماره تماس 051-45222111
تلفکس 051-45222365
کدپستی 9647146998
شناسه ملی 14003740800
سامانه پیامکی 3000819151
رایانامه office@neghabcity.ir

نشانی: خراسان رضوی - شهرستان جوین - شهرنقاب - میدان امام حسین - خیابان قمر بنی هاشم - ساختمان شهرداری