نتایج شمارش آرای شورای اسلامی شهر

شنبه 30 اردیبهشت 1396
نتایج شمارش آرای شورای اسلامی شهر مشخص شد

با شمارش آرای ماخوذه، نتایج  انتخابات شورای اسلامی شهر مشخص و افراد زیر به عنوان منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر نقاب انتخاب شدند:

1- موسی الرضا شمس آبادی

2- علی اصغر وکیلی

3- حسن منجی فر

4- سعید ملایجردی

5- علی شمس آبادی

همچنین جناب آقای محمد ملایجردی، هادی نقابی و جعفر زمندی به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.

ضمن تبریک به منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر، توفیق در انجام امور را مسئلت داریم.