نمایش خبر - نتایج شمارش آرای شورای اسلامی شهر

نتایج شمارش آرای شورای اسلامی شهر

شنبه 30 اردیبهشت 1396
نتایج شمارش آرای شورای اسلامی شهر مشخص شد

با شمارش آرای ماخوذه، نتایج  انتخابات شورای اسلامی شهر مشخص و افراد زیر به عنوان منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر نقاب انتخاب شدند:

1- موسی الرضا شمس آبادی

2- علی اصغر وکیلی

3- حسن منجی فر

4- سعید ملایجردی

5- علی شمس آبادی

همچنین جناب آقای محمد ملایجردی، هادی نقابی و جعفر زمندی به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر انتخاب شدند.

ضمن تبریک به منتخبین مردم در شورای اسلامی شهر، توفیق در انجام امور را مسئلت داریم.