کتابهای آموزشی

 فایل کتابهای اموزشی زیر را می توانید از اینجا مشاهده کنید:

1- کتاب نظام حقوقی نحوه تملک املاک در شهردای ها:public-files/pages/document/1396/06/7_2.pdf

2-کتاب آشنایی با درامد و روشهای افزایش آن در شهرداری ها :public-files/pages/document/1396/06/1(1).pdf

3- مدیریت حمل و نقل شهری:public-files/pages/document/1396/06/__-library-haml va naghl.pdf

4- سیستم مدیریت دفع و بازیافت مواد زاید شهری:public-files/pages/document/1396/06/__-library-Bazyaft .pdf

5- مدیریت بحران شهری:public-files/pages/document/1396/06/__-library-bohran .pdf

 6-بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان شهر نقابpublic-files/pages/document/1399/02/مقاله.pdf

بروزرسانی : سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 - 06:36:52