نمایش خبر - خداقوت مسئولین به مناسبت روز شهرداریها

خداقوت مسئولین به مناسبت روز شهرداریها

پنجشنبه 15 تیر 1396
خداقوت مسئولین شهرستان به مجموعه شهرداری

مسئولین شهرستان با حضور در شهرداری ضمن تبریک این روز به شهردار، به کارکنان خداقوت گفتند. امام جمعه شهرستان جوین به همراه فرماندار، فرماندهی انتظامی و مسئولین ادارات با حضور در شهرداری با خداقوت به شهردار و کارکنان این روز را گرامی داشتند.