نصب سرعت گیر در نقاط حادثه خیز

شنبه 15 مهر 1396
نصب سرعت گیر در نقاط حادثه خیز

در نقاط حادثه خیز سرعت گیر نصب می شود. مرتضی شمس آبادی مسئول حمل و نقل شهرداری با بیان این موضوع گفت: بر اساس مصوبه شورای ترافیک شهرستان و به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی در برخی از نقاط شهر سرعت گیر نصب می شود که این نقاط شامل مناطق زیر می باشد:

1- بلوار امام رضا(ع) در محله قدرآباد

2- بلوار امام رضا(ع) حد فاصل محله شمس آباد و قدرآباد

3- خیابان جهاد

4- بلوار عطاملک

5- خیابان پاسداران