تقدیر و تشکر شهردار نقاب

پنجشنبه 9 آذر 1396
شهردار نقاب از مردم و مسئولین شهرستان جوین قدردانی کردند

مردم ولایتمدار و انقلابی نقاب:

نیک مستحضرید که دشت زرخیز جوین به مرکزیت شهر نقاب، واجد امکانات و ظرفیت های فراوانی است که به این دیار پایدار و ماندگار جایگاه درخشانی بخشیده و پاسداری از آن مستلزم مساعی جمعی فرد فرد شما شهروندان شریف و مجموعه ی مدیران شهری است.

اینجانب ضمن قدردانی و ابراز تشکر از شما اهالی میهمان نواز و صدیق شهر نقاب و نیز قاطبه ی مسئولان و مدیران ارگان های گوناگون دولتی و غیر دولتی که با ارسال پیام و نصب بنرهای تشویق آمیز این برادر کوچکتان را مورد لطف قرار دادید؛ دست نیاز و یاری به سوی یکایک شما عزیزان دراز می کنم و رجای واثق دارم که با مساعدت و همراهی جمعی ما فصل جدیدی از رشد و توسعه ی خدمات شهری در سرتاسر شهر نقاب آغاز خواهد شد.

                                                                                                بعون الله و فضله