واگذاری سرویس مدارس

پنجشنبه 10 مرداد 1398
شهرداری نقاب انجامخدمات سرویس مدارس را واگذار می نماید

شهرداری نقاب در نظر دارد با همکاری مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان جوین جهت ارائه خدمات با کیفیت، سرویس مدارس را درسال ۹۹-۹۸ به صورت پیمانی واگذار نماید، لذا از کلیه شرکت های ذی صلاح دعوت بعمل می آید از تاریخ ۹۸/۰۵/۱۰ لغایت ۹۸/۰۵/۲۰ در سامانه سپند به ادرس irtusepand.ir ثبت نام نموده و برای تکمیل و ادامه ثبت نام به واحد حمل و نقل شهرداری مراجعه نمایند.