اطلاعیه

شنبه 10 خرداد 1399
ثبت نام دریافت سهمیه سوخت بنزین

به اطلاع مالکان وانت بار شهری می رساند مالکان محترم برای دریافت سهمیه سوخت بنزین خود می بایست از تاریخ 99/03/03 با مراجعه به سامانه www.utcms.ir   نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

اطلاعات بیشتر: 

public-files/news/document/1399/03/WriteBuffer_aspx.pdf