اتصال گاز کشتارگاه دام تا 20 روز آینده

پنجشنبه 27 آبان 1400
گاز کشتارگاه دام شهرستان جوین تا ۲۰ روز آینده وصل می شود.

گاز کشتارگاه دام شهرستان جوین تا ۲۰ روز آینده وصل می شود. مهندس محمد ملایجردی، معاونت عمرانی شهرداری با بیان این موضوع گفت: طبق هماهنگی انجام شده با اداره گاز شهرستان جوین و پیگیری های انجام شده مقرر شد پس از صدور مجوز و انشعاب، عملیات اتصال گاز کشتارگاه انجام شود که در حال حاضر، هماهنگی با پیمانکار مربوط نیز در حال پیگیری و انجام می باشد.