حضور صمیمی در میان پاکبانان

دوشنبه 1 آذر 1400
حضور صمیمی و قدردانی از پاکبانان

مهندس مهربان شهردار نقاب، اعضای شورای اسلامی شهر نقاب، مهندس قدرآبادی مسئول خدمات شهری و همچنین دکتر ایوبی ریاست شبکه بهداشت به همراه مسئولین شبکه بهداشت و اداره محیط زیست شهرستان با حضور در پارک فجر ضمن خداقوت به پاکبانان از زحمات پاکبانان شهر در بهبود وضعیت نظافت شهر قدردانی کردند.