انتخاب سرپرست شهرداری نقاب

دوشنبه 9 خرداد 1401
مهندس علی کریم آبادی به عنوان سرپرست شهرداری نقاب انتخاب شد

در سیزدهمین جلسه فوق العاده شورای اسلامی شهر نقاب و در اجرای ذیل تبصره ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر و با عنایت به استعفا نامه ی مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۵  مهندس مهربان به دلیل پاره ای از مشکلات شخصی از تصدی سمت شهردار نقاب، مهندس علی کریم آبادی با ۵ رای موافق اعضای شورای اسلامی شهر  به عنوان سرپرست شهرداری نقاب انتخاب شد.