دبیرخانه و بایگانی

نمونه وظایف

  • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره
  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان
  • تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پی گیری انها
  • تهیه گزارشات مورد نیاز برای مقام مافوق

 

بروزرسانی : شنبه 22 آذر 1393 - 02:35:32