نمایش خبر - محکوم کردن اقدامات هنجارشنانه اخیر

محکوم کردن اقدامات هنجارشنانه اخیر

پنجشنبه 14 دی 1396
محکوم کردن اقدامات هنجارشکنانه فتنه گران

مردم ولایتمدار نقاب امروز با برپایی راهپیمایی، اقدامات هنجار شکنانه اخیر فتنه گران را محکوم کردند.